Prezentacja projektu architektonicznego

Centrum Jana Pawła II
na obszarze tzw. "Białych Mórz" w Krakowie-Łagiewnikach

autor projektu: arch. Andrzej Mikulski

 
 

Przedmiotem Konkursu było opracowanie projektu koncepcyjnego urbanistyczno-architektonicznego siedziby Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" na terenie tzw. "Białych Mórz" w łagiewnikach (poeksploatacyjne tereny dawnych zakładów Solvay).

Program funkcjonalno-użytkowy obejmował: Dom Jana Pawła II (w którego skład wchodzą między innymi muzeum, instytut z biblioteką, kaplica i oratorium oraz centrum konferencyjne), centrum rekolekcyjne, centrum szkolenia wolontariatu, obiekty hotelowe (hotel, dom pielgrzyma), amfiteatr na otwartej przestrzeni, plenerowa droga krzyżowa, kładka piesza, parkingi i inne obiekty.

W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski w maju 2006 roku, papież Benedykt XVI poświęcił kamień węgielny pod przyszłe Centrum Jana Pawła II. Kamień ten obecnie znajduje się w aktualnej siedzibie Centrum przy ul. Kanoniczej 18.