Ks. prałat Jan Kabziński odwołany z funkcji Prezesa Centrum Jana Pawła II Drukuj
środa, 10 kwietnia 2019 19:33

Decyzją metropolity krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku ks. prałat Jan Kabziński został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

W związku z wygasającą w marcu br. kadencją Rady, Komisji Nadzorującej oraz Zarządu Centrum Jana Pawła II Ksiądz Arcybiskup nie zdecydował się na przedłużenie kadencji Prezesowi Zarządu, co wiąże się z zakończeniem pracy Księdza Prałata na rzecz papieskiego Centrum, którego był budowniczym i prezesem od początku jego istnienia.

Ksiądz prałat Jan Kabziński pełnił funkcję Prezesa Centrum „Nie lękajcie się!” od 2006 roku. W czasie jego kadencji na Białych Morzach w Krakowie powstał kompleks papieskiego Centrum, w skład którego weszły następujące obiekty: Sanktuarium św. Jana Pawła II, Centrum Wolontariatu, Instytut Jana Pawła II, wieża widokowa oraz budynek Muzeum z częścią konferencyjną oraz domem pielgrzyma. Oprócz obiektów, na ponad 20 ha nieużytków powstał rozległy park z placem zabaw, parkingami oraz infrastrukturą drogową, która umożliwiła bardzo dobrą komunikację z wszystkimi częściami miasta. Pomiędzy łagiewnickim sanktuarium a Centrum Jana Pawła II powstał tak długo oczekiwany most miłosierdzia łączący miejsca kultu, a także zrealizowany przez miasto przystanek kolejowy obsługujący oba sanktuaria.  Aktualnie, dzięki współpracy z miastem, po wielu latach udało się rozpocząć budowę trasy łagiewnickiej, która stanowi dopełnienie zrealizowanych wcześniej inwestycji komunikacyjnych.

Dzięki działalności ks. Kabzińskiego, który od 2011 roku pełnił funkcję pierwszego kustosza Sanktuarium św. Jana Pawła II rozwinął się tutaj kult Świętego Papieża, wynikiem czego sanktuarium stało się w ostatnich latach największym na świecie miejscem kultu Papieża Polaka.
W 2016 roku, w czasie Światowych Dni Młodzieży sanktuarium nawiedził Papież Franciszek wraz z ponad 2 mln młodych z całego świata, którzy oddali hołd św. Janowi Pawłowi II. Przez wszystkie te lata przy sanktuarium bardzo dynamicznie rozwijała się działalność duszpasterska m.in. dzięki wielu nabożeństwom zainicjowanym przez ks. Prałata. Najbardziej rozpowszechnione  nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II, od początku istnienia sanktuarium gromadzi każdego 22. dnia miesiąca tysiące wiernych pielgrzymujących tutaj z całej  Polski, aby oddać hołd św. Janowi Pawłowi II i uczestniczyć w tzw. Procesji Światła wzorowanej na procesji fatimskiej. Przy sanktuarium do dzisiaj działa również wiele grup gromadzących się wokół nauczania i myśli św. Jana Pawła II.

W imieniu wszystkich osób zjednoczonych wokół idei Centrum Jana Pawła II – przyjaciół papieskiego Centrum, darczyńców i współpracowników składamy Księdzu Prałatowi serdeczne podziękowania za wspaniałą pracę, którą wykonał i ogromne zaangażowanie oraz trud włożony w powstanie i rozwój papieskiego Centrum, a także wyjątkową troskę o zachowanie pamięci o św. Janie Pawle II w Polsce i na całym świecie.

Jednocześnie życzymy Księdzu Prałatowi Bożego Błogosławieństwa i wszelkiej pomyślności w jego dalszej działalności kapłańskiej.