Strona Główna Doskonalenie Nauczycieli Konferencja pt."Dziecko wobec wartości" (edycja II - 2010 r.)

1 lutego 2009 r.  na mocy Aktu Założycielskiego powstał Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" w Krakowie.

Celem Ośrodka jest działanie na rzecz podnoszenia jakości edukacji w szczególności poprzez wspieranie działalności szkół i placówek oświatowych w organizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego.

Tematy szkoleniowe dotyczą wszystkich aspektów życia szkoły, warsztatu pracy nauczyciela i dyrektora oraz pomocy w lepsze komunikacji i budowaniu kontaktów interpersonalnych radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a także budowania płaszczyzn owocnej współpracy z rodzicami.

W skład zespołu prowadzącego szkolenia wchodzą edukatorzy, trenerzy i konsultanci. Wszyscy posiadają kwalifikacje i bogatą praktykę zawodową, zgodną z prezentowanym tematem szkolenia oraz uprawnienia do kształcenia nauczycieli.

Oferujemy możliwość rozwoju zawodowego, podwyższenia kwalifikacji, uzyskania nowych uprawnień, uzupełnienia posiadanej wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności niezbędnych w realizacji zadań wychowawczych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

OFERTA SZKOLENIOWA:

Oferta dla Katechetów

Wspieranie pracy Nauczyciela

 

Konferencja pt."Dziecko wobec wartości" (edycja II - 2010 r.) PDF Drukuj Email

Dzieciństwo to szczególny czas, w którym dzieci uczą się rozpoznawać wartości, dlatego tak ważna jest rola wychowania przedszkolnego i świadomość rodzica, że to od niego zależy jak będą postrzegać świat – do takich wniosków doszli uczestnicy konferencji zatytułowanej „Dziecko wobec wartości”, która odbyła się 5 listopada br. w Krakowie.

Tegoroczna konferencja zostanie zrealizowana w trzech miastach: w Tarnowie (3 listopada), Krakowie (5 listopada) i w Nowym Sączu (15 listopada). Jej odbiorcami są nauczyciele publicznych i niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego z Małopolski, którzy w ubiegłym roku nie uczestniczyli w konferencji skierowanej do dyrektorów przedszkoli.

Konferencja „Dziecko wobec wartości” realizowana w ramach projektu pt. „Przedszkolne wychowanie do wartości” jest kontynuacją działań rozpoczętych w 2009 r. Zamierzeniem Organizatorów jest zachęcenie nauczycieli przedszkoli do podejmowania trudu pracy wychowawczej w przedszkolach poprzez wprowadzanie dziecka w świat uniwersalnych wartości etycznych, a przez to przygotowywanie do pełnienia określonych ról w społeczeństwie i rodzinie.

Do udziału w konferencji w charakterze prelegentów zostali zaproszeni: Wanda Papugowa, dyrektor Samorządowego Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego dla dzieci w wieku przedszkolnym, prof. Bożena Muchacka, wykładowca Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz ks. prof. Tadeusz Panuś z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ponadto, w debacie udział wzięli: Teresa Sternal, dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 10 w Krakowie, Marta Cieplik, doradca metodyczny oraz Marta Wierzbicka-Kuczaj, przedstawiciel rodziców.

Sympozjum zakończyło się dyskusją, podczas której uczestnicy rozmawiali na temat pomocy nauczyciela przedszkola w budowaniu szczęśliwego domu, współpracy z rodzicami dziecka w wychowaniu do wartości i możliwościami wspierania i oraz ubogacania warsztatu pracy nauczyciela.

Organizatorami konferencji są: Samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli działający przy Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Metropolita Krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz.

(ah)

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II
ul. Kanonicza 18
31-002 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 429 64 71
+48 12 429 65 71
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER