Strona Główna Centrum 16 listopada - wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia
16 listopada - wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia PDF Drukuj Email
piątek, 16 listopada 2018 06:46

W dniu dzisiejszym Kościół czci Matkę Bożą Ostrobramską. Kult Matki Miłosierdzia jest ogromny i niezrównany w swej sile. Sięga drugiej połowy XVII w. i wiąże się z obroną murów miasta. Jednakże wyraźne jego wzmożenie nastąpiło w I połowie XVIII w. Szczególny rozwój czci Matki Miłosierdzia nastąpił po rozbiorach Polski. W 1993 roku modlił się w kaplicy w Ostrej Bramie papież święty Jan Paweł Wielki.

4 września 1993 r. w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej Ojciec Święty przewodniczył modlitwie różańcowej, transmitowanej przez Radio Watykańskie na cały świat. Przed nabożeństwem i po jego zakończeniu Papież wygłosił krótkie rozważania w języku litewskim, polskim i białoruskim. Oto tekst przemówienia:

Czcigodni Bracia w biskupstwie i kapłaństwie, drodzy Bracia i Siostry!

1. Sanktuarium Ostrej Bramy od wielu stuleci jest celem licznych pielgrzymów, którzy przybywają tu każdego dnia, aby powierzyć Matce Miłosierdzia radości i troski swego życia. Świątynia ta stała się zatem uprzywilejowanym miejscem spotkania z Matką Chrystusa i Matką Kościoła, a zarazem miejscem, gdzie urzeczywistnia się komunia wiernych całego regionu. Chrześcijanie z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i innych krajów przybywają tutaj, by przed obliczem Matki Bożej dzielić się nawzajem, niczym bracia i siostry, tą samą wiarą, wspólną nadzieją, jedną miłością. Z Watykanu, z kaplicy litewskiej, w której przechowywana jest kopia wizerunku czczonego w tym sanktuarium, Następca Piotra często łączy się duchowo z modlitwą zanoszoną stąd do Boga. Dzisiaj, gdy rozpoczynam mą duszpasterską wizytę w krajach bałtyckich, dana mi została wielka radość: mogę tu być nie tylko duchowo, ale i fizycznie. Jako Pasterz Kościoła powszechnego przybywam tutaj, aby z pomocą waszej modlitwy złożyć w macierzyńskie dłonie Maryi moje dziękczynienie i prośby.

2. Dziękuję Matce Chrystusa za to, że po wielu latach cierpień i prób Litwa i kraje ościenne zdołały wyjść z mroku obcej okupacji i prześladowań, wymuszonego milczenia o Bogu i obezwładniającego braku podstawowych swobód.

Po polsku:

3. Macierzyńskiemu wstawiennictwu Matki Najświętszej zawierzam was samych, a wraz z wami także nadzieję na to, że na Litwie i w krajach sąsiednich, poczynając od tego, w którym ja przyszedłem na świat i zostałem ochrzczony, odrodzi się niezłomna wierność Ewangelii i zdecydowana wola przyjęcia Chrystusa — Boga-Człowieka ukrzyżowanego i zmartwychwstałego z miłości do człowieka — Chrystusa jako «drogi, prawdy i życia» (por. J 14, 6).

Po modlitwie różańcowej Ojciec Święty zwrócił się do wiernych w kilku językach.

Po litewsku:

4. Na zakończenie pierwszego dnia mego pobytu na ziemi litewskiej i w regionie bałtyckim pragnę serdecznie podziękować wam wszystkim, którzy wzięliście udział w rozważaniu chwalebnych tajemnic Różańca przed wizerunkiem Matki Miłosierdzia. Było to dla nas wielką pociechą, że mogliśmy przebywać w Jej macierzyńskiej obecności, rozmyślając o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa, o zstąpieniu Ducha Świętego do wieczernika w dniu Pięćdziesiątnicy, o wniebowzięciu Maryi i o chwale, jakiej zaznaje Matka Jezusa u boku swego Syna, którego była także pierwszą naśladowczynią.

Po polsku:

Drodzy bracia i siostry! Proszę was, byście wrócili do swoich domów z sercem przepełnionym nadzieją na zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem, światła nad ciemnością, wolności nad niewolą. Towarzyszy wam miłość Następcy Piotra — tego Piotra, który stawszy się świadkiem zmartwychwstania, otrzymał od Chrystusa posłannictwo utwierdzania braci w wierze (por. Łk 22, 32).

«Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy / I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy / Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem! / Jak mnie, dziecko, do zdrowia powróciłaś cudem» (Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz).

Po białorusku:

Powiedzcie wszystkim, którzy dziś wieczorem nie mogli uczestniczyć w naszej modlitwie — waszym dzieciom, starcom, tym którzy cierpią nie tracąc nadziei — że Papież myślał także o nich i za nich się modlił. Zapewnijcie ich, że życie w pokoju, od dawna oczekiwane wytchnienie, Boże błogosławieństwo po czasach cierpień i prób — są także nadzieją Papieża.

Po litewsku:

Niech wam towarzyszy moje błogosławieństwo, którym ogarniam także waszych bliskich. Za wstawiennictwem Matki Miłosierdzia niech Bóg uczyni owocnym wasze życie i otworzy wasze serca, byście umieli słuchać Jego słowa i je wypełniać.

Na zakończenie wizyty w Ostrej Bramie Jan Paweł II ofiarował Matce Bożej Miłosierdzia złotą różę.
 


Święty Janie Pawle II

całkowicie oddany Maryi

módl się za nami!

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER