Strona Główna Centrum św. Jan Paweł Wielki: "Dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu"
św. Jan Paweł Wielki: "Dla całego Kościoła, sprawa misji winna być na pierwszym miejscu" PDF Drukuj Email
piątek, 26 października 2018 09:55

Na początku nowego tysiąclecia ery chrześcijańskiej św. Jan Paweł Wielki podkreślił potrzebę odnowienia zobowiązania, by nieść wszystkim orędzie Ewangelii z takim samym entuzjazmem jak pierwsi chrześcijanie (por. list apost. Novo millennio ineunte, 58). "Jest to najcenniejsza posługa, jaką Kościół może ofiarować ludzkości i każdej poszczególnej osobie, poszukującej głębokich racji, by żyć pełnią swojego życia" - dodał później Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Misyjny.

W Kościele w Polsce trwa Tydzień Misyjny. Z tej okazji chcemy zachęcić do lektury encykliki Jana Pawła Wielkiego "Redemptoris missio". Ojciec Święty wydał ją w 1990 roku, w XXV rocznicę soborowego dekretu Ad gentes (do narodów) poświęconemu dziełom misyjnym Kościoła. Cały Kościół jest misyjny ze swej natury, stwierdził Sobór Watykański II. Można powiedzieć, że dokument z jednej strony jest przeniknięty optymizmem, z drugiej zaś charakteryzuje go głęboki realizm. Jan Paweł Wielki pisze, że "liczba ludzi, którzy nie znają Chrystusa, od zakończenia Soboru podwoiła się” (n. 3). Encyklika kończy się wizją nowej epoki misyjnej, która stanie się okresem promiennym i bogatym w owoce, jeżeli wszyscy chrześcijanie odpowiedzą z wielkodusznością i świętością na wołania i wyzwania naszych czasów.

Dokument papieski podejmuje także problem stosunku do innych religii i wyjaśnia, jaką rolę odgrywa w misji Kościoła dialog z ich wyznawcami (n. 55, 56, 57). Dialog międzyreligijny należy do misji ewangelizacyjnej Kościoła. Rozumiany jako metoda i środek wzajemnego poznania i ubogacania, dialog nie przeciwstawia się misji, ale przeciwnie jest z nią w szczególny sposób powiązany i stanowi jej wyraz. Problem ten został mocno uwypuklony przez Sobór i posoborowe wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego, który zaznacza zawsze z naciskiem, że zbawienie pochodzi od Chrystusa, a dialog nie zwalnia od ewangelizacji.

Encyklika zbiera i systematyzuje liczne wypowiedzi Jana Pawła Wielkiego, zwłaszcza te z podróży apostolskich. Papież zresztą wymienia podróże i osobisty „kontakt z ludami, które nie znają Chrystusa”, jako jedno ze źródeł inspiracji dokumentu. Encyklika podejmuje też i rozwija niektóre wątki zawarte we wcześniejszych dokumentach Ojca Świętego.Zachęcamy do systematycznej lektury nauczania świętego Jana Pawła Wielkiego:

Jan Paweł II - ENCYKLIKA REDEMPTORIS MISSIO -  o stałej aktualności posłania misyjnego

Przeczytaj także: św. Jan Paweł Wielki - papież misjonarz

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER