Strona Główna Centrum Wspomnienie Matki Bożej Piekarskiej
Wspomnienie Matki Bożej Piekarskiej PDF Drukuj Email
środa, 12 września 2018 07:33

Święty Jan Paweł Wielki należał do grona wielkich czcicieli Matki Bożej Piekarskiej. W latach 1965 - 1978, co roku, jako arcybiskup krakowski podczas majowej pielgrzymki stanowej mężczyzn głosił na w Piekarach Słowo Boże, a przesłanie zawarte w swych głębokich homiliach kierował przede wszystkim do ludzi pracy.

Pierwsza wizyta kard. Karola Wojtyły do Piekar Śląskich miała miejsce w 1965 roku, roku niezwykle dla Sanktuarium istotnym. Oto bowiem ordynariusz katowicki - bp Herbert Bednorz postanowił dokonać rekoronacji obrazu Matki Bożej z okazji 40-tej rocznicy pierwszej koronacji Cudownego Wizerunku Maryi Piekarskiej (1925 r.). Podczas uroczystości biskup Wojtyła odprawił Mszę świętą pontyfikalną, a także wygłosił przemówienie do zgromadzonych pielgrzymów. W dwa lata później, tuż po powrocie z Piekar do Krakowa po kolejnej majowej pielgrzymce, biskup Karol Wojtyła odebrał od Ojca Świętego nominację kardynalską.

Rok 1978 to ostatni rok pielgrzymowania kard. Karola Wojtyły do Piekar, a zarazem ostanie kardynalskie Słowo Boże skierowane do pielgrzymów piekarskich. Jednak nawet wtedy, kiedy został powołany na Stolicę Piotrową, aby stać się Głową Kościoła i Namiestnikiem Chrystusowym na ziemi, nie zapomniał o piekarskich pielgrzymach, wspierał ich w ciągu całego swego pontyfikatu telegramami,  które każdego roku docierały na Piekarskie Wzgórze.

6 czerwca 1979 roku miało miejsce niezwykłe spotkanie ludu Górnego Śląska z Janem Pawłem Wielkim na Jasnej Górze. Ojciec Święty podarował wówczas dla Matki Bożej Piekarskiej stułę i świecę wotywną z herbem papieskim. W roku zamachu na Papieża, w czasie majowej pielgrzymki po przemówieniu powitalnym biskupa Herberta Bednorza, z taśmy magnetofonowej odtworzone zostało orędzie Jana Pawła Wielkiego przesłane z polikliniki Gemelli do pielgrzymów piekarskich. W 1983 roku Ojciec Święty podarował Matce Bożej Piekarskiej złoty różaniec, prosząc by się na nim za Niego modlono.

"Do Chrystusa, do ewangelii pracy, do tajemnicy Odkupienia zbliżamy się przez Maryję. Właśnie przez Tę, która z całymi pokoleniami ludzi pracy na Śląsku związana jest w swoim sanktuarium w Piekarach. Właśnie przez tę Maryję, którą tu na Śląsku wzywacie jako Matkę sprawiedliwości i miłości społecznej" - mówił Jan Paweł Wielki podczas przemówienia w Katowicach 20 czerwca 1983 r.

"Wzywając Maryję jako Matkę sprawiedliwości i miłości społecznej - wy, drodzy bracia i siostry, jako ludzie pracy Śląska i całej Polski - pragniecie wyrazić, jak bardzo leży wam na sercu ów właśnie ład moralny, który winien rządzić dziedziną ludzkiej pracy" - kontynuował Ojciec Święty.

"Moje pielgrzymowanie do Piekar Śląskich, do sanktuarium Matki Bożej w diecezji katowickiej, ma swoją wieloletnią historię. Jako metropolita krakowski byłem zapraszany ze słowem Bożym na ostatnią niedzielę maja, kiedy to odbywa się doroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieży męskiej.

Pielgrzymka ta jest szczególnym wydarzeniem w życiu Kościoła nie tylko na Śląsku, ale w całej Polsce. Przybywają wówczas do Piekar mężczyźni i młodzieńcy z rozległego rejonu przemysłowego, który przekracza granice Śląska katowickiego zarówno w kierunku na zachód, w stronę Opola, jak i na wschód, w stronę Krakowa. Dzisiaj - podobnie, z tym, że ramy pielgrzymki rozrosły się. Nie jest to już tylko spotkanie stanowe, ale ogólne: witam przeto i pozdrawiam z całego serca wszystkich obecnych: braci i siostry, mężczyzn i kobiety, młodzież męską i żeńską! Wszystkie rodziny!- wspominał Biskup Rzymu.

Aby upamiętnić szczególną więź Karola Wojtyły, i później papieża Jana Pawła Wielkiego do Matki Bożej Piekarskiej, w papieskim Sanktuarium w Krakowie powstało oratorium ku czci Matki Bożej Piekarskiej. 23 maja 2014 roku metropolici krakowski i katowicki dokonali uroczystego poświęcenia oratorium.

Abp Wiktor Skworc mówił wówczas: „Wszyscy jesteśmy związani z postacią ojca świętego Jana Pawła II. Teraz po jego kanonizacji, głównym miejscem jego kultu w Polsce jest właśnie to centrum, w którym również i my będziemy przebywać. Jest nam szczególnie miło, bo mamy tu również swoją cząstkę, kaplicę Matki Bożej Piekarskiej”. Kard. Dziwisz dziękował arcybiskupowi katowickiemu, twórcom jak i wszystkim Ślązakom: - Ta kaplica jest darem Śląska na kanonizację Jana Pawła II. Dalej mówił: - Synteza jaka powstała między Janem Pawłem II, a Matką Boską Piekarską wynika ze szczególnego miejsca jakie zajmowała Matka Boska w sercu Jana Pawła  II. Piekary zyskały w dniu beatyfikacji, a później kanonizacji swego powiernika, pielgrzyma, który prosi o potrzebne łaski dla wszystkich przybywających na wzgórze piekarskie…”


Święty Janie Pawle II
całkowicie oddany Maryi
módl się za nami!

 

 


 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER