Strona Główna Centrum św. Jan Paweł Wielki "Augustyn pojął, że rozum i wiara stanowią dwa impulsy, które winny działać równocześnie, by człowieka doprowadzić do poznania prawdy"
św. Jan Paweł Wielki "Augustyn pojął, że rozum i wiara stanowią dwa impulsy, które winny działać równocześnie, by człowieka doprowadzić do poznania prawdy" PDF Drukuj Email
wtorek, 28 sierpnia 2018 06:31

"Wyrażam na nowo z głębi serca życzenie, aby doktryna św. Augustyna była studiowana i szeroko rozpowszechniana, a pasterska gorliwość stała się wzorem do naśladowania, dzięki czemu nauka tak wielkiego uczonego i pasterza będzie kwitnąć i rozwijać się w Kościele i w świecie dla pożytku wiary i kultury" - napisał św. Jan Paweł Wielki we wspomnienie świętego Augustyna, Biskupa i Doktora Kościoła, w 1986 roku, w ósmym roku jego pontyfikatu.

Z okazji dzisiejszego wspomnienia wielkiego świętego pragniemy przypomnieć List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła Wielkiego "AUGUSTINUM HIPPONENSEM", który został napisany z okajzi 1600. rocznicy nawrócenia św. Augustyna. Papież pisał w nim m.in, że rocznica nawrócenia św. Augustyna jest "dobrą okazją do przypomnienia wszystkim, że ten konwertyta,

zostawszy później biskupem, stał się wspaniałym przykładem pasterza, obrońcą nieskażonej wiary, jak sam mówił „dziewiczości” wiary, genialnym twórcą owej filozofii, która ze względu na zbieżność  z  wiarą  słusznie  może  być  nazwana  chrześcijańską, niezmordowanym  promotorem doskonałości duchowej i religijnej".

Natomiast z okazji 1650. rocznicy narodzin świętego Jan Paweł Wielki napisał specjalną modlitwę, która w dniu dzisiejszym może być dla nas pomocą w oddaniu czci św. Augustynowi:O wielki Augustynie, nasz ojcze i nauczycielu,
znawco pełnych światła Bożych dróg
i krętych ścieżek człowieka,
podziwiamy wspaniałe rzeczy, które łaska Boża
uczyniła w tobie, byś stał się gorliwym świadkiem
prawdy i dobra, w służbie braci.
Na początku nowego tysiąclecia,
naznaczonego Chrystusowym krzyżem,
naucz nas odczytywać dzieje
w świetle Bożej Opatrzności,
która je prowadzi
ku ostatecznemu spotkaniu z Ojcem.
Skieruj nas na drogi wiodące do pokoju,
rozbudzając w naszych sercach
twe gorące umiłowanie wartości,
na których mocą pochodzącą od Boga
można zbudować «miasto» na miarę człowieka.
Niech głęboka nauka, którą czerpałeś
z ciągle żywych źródeł Pisma Świętego,
badając je cierpliwie i z zamiłowaniem,
oświeci tych, których kuszą zgubne miraże.

Wyproś dla nich odwagę, by mogli wejść na drogę
prowadzącą do «człowieka wewnętrznego»,
tam gdzie czeka Ten,
który jako jedyny może dać pokój
naszym niespokojnym sercom.
Wydaje się, że wielu współczesnych ludzi
straciło nadzieję na to,
że pośród sprzecznych ideologii
uda się im dotrzeć do prawdy,
której przecież tak bardzo pragną
w głębi swego serca.
Naucz ich nigdy nie rezygnować z poszukiwań,
i zachować przekonanie,
że ich trud nagrodzi w końcu spotkanie,
które zaspokoi ich pragnienia,
spotkanie z najwyższą Prawdą,
źródłem wszelkiej prawdy stworzonej.

Roznieć również w nas, św. Augustynie,
iskrę żarliwej miłości do Kościoła,
katolickiej Matki świętych,
która cię wspierała i pokrzepiała w trudach
wieloletniego posługiwania.

Spraw, abyśmy idąc razem
pod przewodnictwem prawowitych pasterzy,
doszli do chwały niebieskiej Ojczyzny,
gdzie wraz ze wszystkimi błogosławionymi
będziemy mogli zjednoczyć się w nowej pieśni
Alleluja, której nie będzie końca. Amen.

 

Przeczytaj także:

LIST APOSTOLSKI "AUGUSTINUM HIPPONENSEM"
DO BISKUPÓW, KAPŁANÓW, RODZIN ZAKONNYCH
I WIERNYCH KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
W 1600. ROCZNICĘ NAWRÓCENIA
ŚW. AUGUSTYNA BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

 

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER