Strona Główna Centrum św. Jan Paweł Wielki: "Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy”.
św. Jan Paweł Wielki: "Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy”. PDF Drukuj Email
piątek, 13 kwietnia 2018 06:33

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętnia on rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu pod Smoleńskiem w Rosji, masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku.

Przypomnijmy, że podczas pontyfikatu świętego Jana Pawła Wielkiego (1978-2005) tragedia katyńska zaczęła wypływać na światło dzienne. Ks. Zdzisław Peszkowski - kapelan Rodzin Katyńskich mówił wprost, że "to, co było przez całe lata skrzętnie ukrywane, teraz przy ogromnym udziale Papieża zostało ukazane narodom świata".

Podczas modlitwy wigilijnej 24 grudnia 1993 roku Jan Paweł Wielki wypowiedział wzruszające słowa: „Klękamy przy nieznanych mogiłach z tą świadomością, że zapłacili oni szczególną cenę naszej wolności. Dali – rzec można – definitywny kształt tej wolności, klękamy zwłaszcza przy mogiłach katyńskich. Sprawa Katynia jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy”.

Natomiast podczas pielgrzymki Rodzin Katyńskich do Rzymu 13 kwietnia 1996 roku Ojciec Święty wypowiedział chyba najgłębsze, najbogatsze w treść słowa o istocie Golgoty Wschodu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią… Dziś, pozdrawiając Rodziny Katyńskie na czele z księdzem prałatem Zdzisławem Peszkowskim, przywołuję te właśnie słowa Chrystusa: Ojcze, przebacz… Są one bowiem szczególnie aktualne dla ludzi, których dotknął dramat niewinnej śmierci bliskich. Jesteście świadkami śmierci, która nie powinna ulec zapomnieniu. Tragiczne wydarzenia, które miały miejsce na wiosnę 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Miednoje, są rozdziałem w martyrologium polskim, które nie może być zapomniane. Ta żywa pamięć powinna być zachowana jako przestroga dla przyszłych pokoleń (…).

Przybyliście do Rzymu, do grobu Apostołów, aby na nowo – po 56 latach od tamtego dramatu – odczytać, jakie jest wasze zadanie, zadanie Rodzin Katyńskich. Wydaje się, że jest nim właśnie niesienie przebaczenia. Tak, jest nim przechowanie w pamięci tego dramatu narodowego, rodzinnego, osobistego, ale jest nim również, poprzez tę pamięć, przebaczenie.

Pragnę dodać, że ja również codziennie modlę się za tych, którzy zginęli w Katyniu” - mówił święty papież.

Każdy rok pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła Wielkiego naznaczony był jakimś znakiem pamięci i troski o Golgotę Wschodu. Papież z wielkim namaszczeniem traktował wszelkie znaki wiążące się z dziejami naszego Narodu na tej „nieludzkiej ziemi”. Jan Paweł Wielki pobłogosławił obraz Zwycięskiej Matki Bożej Kozielskiej Różańcowej namalowany w obozie przez Michała Siemiradzkiego. Dotknął z czułością przestrzelonej czaszki na obrazie Matki Bożej Katyńskiej, płaskorzeźby Stanisława Bałosa. 8 czerwca 1997 roku dokonał w Krakowie koronacji obrazu Matki Bożej Kozielskiej – płaskorzeźby wykonanej w obozie w Kozielsku przez pchor. Tadeusza Zielińskiego. Po nałożeniu koron Ojciec Święty powiedział: „Ta płaskorzeźba, wykonana w obozie jeńców, z którego prawie wszyscy zginęli w Katyniu, przypomina tragiczne wydarzenia ostatniej wojny (…). Niech cześć oddawana w tym Kozielskim Wizerunku nie tylko przypomina przeszłość, ale umacnia wiarę współczesnej Polonii i emigracji”. Obraz ten towarzyszył 2. Korpusowi Wojska Polskiego i był świadkiem bitwy pod Monte Cassino.

Głęboka więź Ojca Świętego Jana Pawła Wielkiego z Golgotą Wschodu wyraziła się w akcie poświęcenia kamieni węgielnych pod budowę cmentarzy wojskowych na Wschodzie 24 grudnia 1994 roku. Kamienie te zostały uroczyście ułożone w ziemi uświęconej szczątkami polskich oficerów bestialsko zamordowanych i wrzuconych do dołów śmierci.

Doniosłym wydarzeniem w historii Golgoty Wschodu był fakt, że w 2001 roku, podczas pielgrzymki na Ukrainę, Jan Paweł Wielki stanął nad dołami śmierci ogromnego cmentarzyska w Bykowni – Kijowie, gdzie spoczywa 4181 Polaków.

Nie zabrakło też obecności Ojca Świętego przy symbolu Golgoty Wschodu w Warszawie, przy pomniku „Poległym i Pomordowanym na Wschodzie”, gdzie 11 czerwca 1999 roku modlił się w milczeniu i najgłębszej zadumie. Była to w Jego pielgrzymce stacja modlitwy, ciszy i łez.

W 2004 roku podczas prywatnej audiencji ojców paulinów z ojcem generałem na czele Ojciec Święty pobłogosławił projekt i działania związane z powstającym na Jasnej Górze Miejscem Pamięci Golgoty Wschodu. Prosił o relacje z postępu prac, aby obecność Golgoty Wschodu na Jasnej Górze mogła być w szczególny sposób objęta Jego duchowym wsparciem. A w marcu 2005 roku na placu św. Piotra w Rzymie, w czasie audiencji ogólnej w Niedzielę Wielkanocną, Ojciec Święty Jan Paweł Wielki podczas swojego ostatniego błogosławieństwa „Urbi et orbi” pobłogosławił przywieziony do Rzymu z Polski Krzyż Katyński.


źródło: Ks. Zdzisław Peszkowski - "Ojciec Święty Jan Paweł II – orędownik Golgoty Wschodu"

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER