Strona Główna Centrum Honorowa rezolucja tatrzańskich samorządów w 20. rocznicę hołdu górali złożonego Janowi Pawłowi II
Honorowa rezolucja tatrzańskich samorządów w 20. rocznicę hołdu górali złożonego Janowi Pawłowi II PDF Drukuj Email
wtorek, 06 czerwca 2017 17:19

Bronić świętości ludzkiego życia od poczęcia, chronić rodzinę, umacniać katolicką tożsamość i otaczać opieką potrzebujących - obiecali w rezolucji podhalańscy samorządowcy, podjętej z okazji 20-tej rocznicy pobytu Jana Pawła II na Podhalu. "Chcemy nasz podhalański dom wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje, zniewala i gubi" - zapewnili.

Rezolucja została podjęta na uroczystej sesji w Zakopanem, na której spotkali się członkowie Rady Miasta Zakopane oraz Rady Gminy Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Kościelisko, Poronin i Rady Powiatu Tatrzańskiego.

"Mija 20 lat od pamiętnej wizyty w Zakopanem największego z rodu Polaków – Ojca Św. Jana Pawła II. Witaliśmy Go na stadionie Wielkiej Skoczni pod Krokwią. Hołd Górali Polskich – w imieniu synów Podhala, Spisza, Orawy, Pienin i Beskidów złożył Burmistrz Zakopanego Adam Bachleda - Curuś wraz z włodarzami gmin górskich i przedstawicielami trzech pokoleń najstarszych rodów góralskich.

Przywołajmy te słowa, bo ludzie honoru nie mogą pozostać wobec nich obojętni, ani o nich zapomnieć:

„Szczęśliwi i wdzięczni Bogu w Trójcy Jedynemu, iż wejrzał na niskość naszą, a Naród Polski wydźwignął, wyniósł w wielkim Synu gór naszych i zawołał do gór świętości niebieskich, pchnął na szlak zwycięstw nad złem, żeby grzechy, wady powypędzać, by zakwitło miłością rodzinne szczęście, oczy dzieci i młodzieży były ufne, czyste, a życie mężczyzn, kobiet i starców mężne, owocne, pogodne wiarą.

Przeto dziękujemy, Ojcze Święty, żeś nas wydostał z czerwonej niewoli, a teraz chcesz i uczysz, jak dom ojczysty, polski, wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje, zniewala, gubi. Dziękujemy za ojcowską i synowską troskę. Dziękujemy za modlitwy, upomnienia i ofiary Twoje, a w czymżeśmy Boga zdradzili i Ciebie zawiedli, zasmucili, przepraszamy.
Przepraszamy za zwątpienie, niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności.

Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego dochować. Jak ongiś książę Mieszko u zarania dziejów naszych ziemie polskie poddał Stolicy Apostolskiej, tak my, górale polscy, dzisiaj, dnia 6 czerwca Roku Pańskiego 1997 u stóp krzyża na Giewoncie, składamy hołd najukochańszemu Synowi gór, największemu z rodu Polaków, Papieżowi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, zawierzając nasze rodziny, nas samych i te góry nasze, świadomi, że On nam przed Bogiem i ludźmi największej krasy dodaje swoim świętym pasterzowaniem.

Pomóż nam, Ojcze Święty, swoim błogosławieństwem wydostać się z wszelkiej śmierci do życia miłością prawdziwą i tak przejść próg nadziei w nowe, trzecie Tysiąclecie. Panie Boże, prowadź!"

Ten podniosły akt czci i zobowiązania górali został przypieczętowany słowami Papieża: „Na was zawsze można liczyć.”

Dziś, 20 lat od tego historycznego wydarzenia, my, radni gmin: Miasta Zakopane, Białego Dunajca, Bukowiny Tatrzańskiej, Kościeliska, Poronina oraz Powiatu Tatrzańskiego, potwierdzamy tamte zobowiązania. Chcemy nasz podhalański dom wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje, zniewala i gubi. Wyrażamy nieodpartą wolę, aby świętość życia ludzkiego postawić w centrum polskiego prawa i uczynimy wszystko, by chronić życie i godność człowieka na każdym etapie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci. Najwyższą uwagę skierujemy na potrzeby rodzin i ich harmonijny, zdrowy rozwój. Jesteśmy przeświadczeni, że tradycyjna, wielopokoleniowa rodzina, spełniająca swoje funkcje społeczne i wychowawcze jest narodowym skarbem i najważniejszym fundamentem życia społecznego.

Będziemy się o nią troszczyć, wspomagać w trudnościach i chronić przed szkodliwą ingerencją w sferę praw rodzicielskich i więzi rodzinnych.

Będziemy czuwać nad umacnianiem w rodzinach katolickiej tożsamości młodego pokolenia, zadbamy o uwolnienie szkół i innych przestrzeni życia publicznego od wszelkich ideologii i obcej obyczajowości godzącej w naszą rodzimą kulturę.

Otoczymy opieką i zapewnimy wsparcie osobom samotnym, zwłaszcza starszym, niedomagającym i potrzebującym pomocy.

Wykonując naszą społeczną misję, chcemy dołożyć wszelkich starań, aby umocnić i pogłębić integrację naszych lokalnych wspólnot, a także coraz mocniej zakorzeniać je w narodowej kulturze i wierze naszych przodków.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Podtatrza, aby w 20. rocznicę pobytu Św. Jana Pawła II na Podhalu przypomnieli sobie słowa Papieża – Polaka i czerpali mądrość z Jego nauczania w trosce o przemianę życia osobistego, społecznego i narodowego. Odpowiedzmy Mu dziś, po 20 latach, że słusznie pokładał w nas swoje nadzieje, bo na nas naprawdę „zawsze można liczyć”.źródło: podhale24

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II
ul. Kanonicza 18
31-002 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 429 64 71
+48 12 429 65 71
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER