Strona Główna Centrum Fundacja PZU wspiera ideę powstania Muzeum poświęconego Janowi Pawłowi II
Fundacja PZU wspiera ideę powstania Muzeum poświęconego Janowi Pawłowi II PDF Drukuj Email
środa, 19 października 2016 12:09

W czerwcu 2016 roku Fundacja PZU wsparła finansowo realizację budowy Muzeum Jana Pawła II, które powstaje jako jeden z obiektów w ramach papieskiego Centrum „Nie lękajcie się!” na Białych Morzach w Krakowie. Dzięki udzielonej przez Fundację dotacji możliwe było wykonanie i zamontowanie drzwi drewnianych w całym budynku Muzeum przed wizytą Papieża Franciszka, który odwiedził Centrum Jana Pawła II podczas Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku.

Realizacja prac w tym terminie pozwoliła na zapewnienie bezpieczeństwa pielgrzymom, którzy bardzo licznie nawiedzili papieskie Centrum w czasie tego wydarzenia.

Fundacja PZU realizuje działania filantropijne Grupy PZU już od 2004 roku.

Celem Fundacji jest: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób z różnych względów upośledzonych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Fundacja udziela wsparcia w następujących obszarach:

  • edukacji – szczególnie w zakresie inicjatyw wyrównujących szanse i tworzących warunki dla lepszego rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego dzieci i młodzieży;
  • kultury i historii – szczególnie w zakresie wspierania wydarzeń artystycznych oraz działań upowszechniających wiedzę o polskiej historii, kulturze, literaturze i sztuce oraz promowania wartości takich jak: polskość, tożsamość, patriotyzm;
  • zdrowia i pomocy społecznej – poprzez promowanie zdrowego stylu życia oraz wsparcie organizacji i osób fizycznych, m. in. w zakresie pokrywania kosztów leczenia, rehabilitacji i zakupu sprzętu medycznego albo leków;
  • bezpieczeństwa – poprzez programy edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drodze oraz aktywizację społeczności lokalnej do działań na rzecz dobra wspólnego w regionie;

Fundacja PZU współpracuje z organizacjami pozarządowymi – zarówno w Polsce, jak i za granicą, instytucjami, klubami sportowymi, szkołami i uczelniami, wspierając merytorycznie, organizacyjnie i finansowo realizację projektów.

Fundacja realizuje Program Wolontariatu Pracowniczego w Grupie PZU. We współpracy z partnerami prowadzimy autorskie programy ogólnopolskie: wolontariatu rodzinnego, wolontariatu kompetencyjnego, wolontariatu promującego zdrowy i aktywny tryb życia oraz szkolenia dla liderów wolontariatu, a także konkurs dla pracowników na ich autorskie projekty.

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER