Strona Główna Centrum Fundacja Polska Miedź współfinansuje wykonanie pokrycia dachowego Sanktuarium bł. Jana Pawła II
Fundacja Polska Miedź współfinansuje wykonanie pokrycia dachowego Sanktuarium bł. Jana Pawła II PDF Drukuj Email
piątek, 15 listopada 2013 14:30

W kwietniu 2013 roku Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” podpisało umowę z Fundacją Polska Miedź z Lubina na dofinansowanie projektu pn: "Wykonanie pokrycia dachowego kościoła w Sanktuarium bł. Jana Pawła II w Krakowie powstającym w ramach kompleksu Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.

Fundacja przeznaczyła na ten cel kwotę w wysokości 1 387 975,95 zł. Dzięki dofinansowaniu możliwe było zakończenie prac dachowych na kościele, który został udostępniony dla pielgrzymów.

Fundacja Polska Miedź została powołana w 2003 r. przez KGHM Polska Miedź S.A. Jest organizacją pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, które często ze względu na sytuację budżetową państwa, pozostają nienależycie dofinansowane. W statutowym zakresie celów jej działalności jest mowa o wspieraniu wybitnych przedsięwzięć kulturalnych, ratowaniu obiektów zabytkowych, udzielaniu wsparcia instytucjom naukowym, oświatowym i medycznym, ochronie obiektów kultu religijnego, wspomaganiu przedsięwzięć mających na celu zbliżenie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej, współpracy z Polonią i wspieraniu inicjatyw międzynarodowych, a także o wspieraniu działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, udziale w budowie i rozbudowie obiektów sportowych oraz wspomaganiu inicjatyw mających na celu propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży.

 

 

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER