Strona Główna Beatyfikacja Jana Pawła II Beatyfikacja Bezpośrednie przygotowanie do beatyfikacji - "Ruch Adoremus"
Bezpośrednie przygotowanie do beatyfikacji - "Ruch Adoremus" PDF Drukuj Email

Pragnienie dobrego przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II rodzi wiele pięknych inicjatyw w poszczególnych diecezjach i parafiach, w prasie katolickiej i na portalach internetowych, w ruchach religijnych i stowarzyszeniach. Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie proponuje, aby w tych działaniach wyróżnić troskę o rozwój adoracji Najświętszego Sakramentu i ukierunkować ją na przyszłość w taki sposób, aby stała się jednym z pięknych owoców beatyfikacji.

W tej perspektywie ukazują adorację pomoce duszpasterskie, przygotowane w Centrum Nie lękajcie się! Są to sugestie dla duszpasterzy, by podjęli ten temat na ambonie, a także modlitewniki dla dorosłych, młodzieży i dzieci, zawierające propozycję „nowenny adoracyjnej”. Polega ona na przyjściu dziewięć razy do kościoła na indywidualną rozmowę z Jezusem. Czas rozpoczęcia nowenny i miejsce jej przeżywania każdy określa według własnych możliwości i potrzeb duchowych.

Tak sformułowana propozycja jest czymś więcej niż akcją duszpasterską zorganizowaną w związku z beatyfikacją. Stanowi szansę ożywienia rozwijającego się w Kościele ruchu modlitewnego, który w centrum stawia adorację Najświętszego Sakramentu, a w którym Ojciec Święty Benedykt XVI widzi „wiosnę eucharystyczną” (audiencja generalna 17.11.2010). Również w Polsce przybywa kościołów, w których ma miejsce dłuższe wystawienie Najświętszego Sakramentu i poszerza się grono osób, pragnących adorować Jezusa. Przyczyniają się do tego członkowie żywego różańca, ruchów religijnych i stowarzyszeń przychodząc systematycznie na adorację, a także liczni wierni nie należący do żadnych wspólnot, ale trwający wytrwale na modlitwie. Ta piękna praktyka mogłaby się ożywić. W parafiach mogłyby powstać liczniejsze grupy adoracyjne, przyczyniające się do tego, że czas wystawienia Najświętszego Sakramentu w naszych wspólnotach będzie się wydłużał, a błogosławione owoce tej modlitwy objawią się w życiu małżonków i rodziców, w szkołach i zakładach pracy, we wszystkich dziedzinach życia. Jeśli ręce Mojżesza będą wzniesione w górę, w gorącej modlitwie do Boga, to Jozue i walczący przy jego boku żołnierze, nie dadzą się zwyciężyć złu, lecz będą mieli siły, by zło dobrem zwyciężać. Każdy może być dla kogoś Mojżeszem, wypraszającym łaskę zwycięstwa nad złem.

Jednym z narzędzi pomocniczych w osiąganiu tego celu może być ruch modlitewny „Adoremus”. Nie jest to ruch w znaczeniu organizacyjnym, ale ożywienie wspólnego działania dla umocnienia adorujących i przyprowadzenia tych, którzy jeszcze skarbu adoracji nie odkryli. Krótki opis ruchu znajduje się na ulotce, a obszerniejsza prezentacja na stronie internetowej: www.adoremus.pl.  Przygotowywane jest również książkowe opracowanie na ten temat. Ukaże się ono na początku kwietnia.

Metropolita Krakowski, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz w osobnym piśmie przypomniał o szczególnym miejscu adoracji w życiu Ojca Świętego Jana Pawła II i zachęcił kapłanów oraz odpowiedzialnych za ruchy religijne i stowarzyszenia, aby zainteresowali się propozycją, zainicjowaną przez Centrum Jana Pawła II i wnieśli swój kład w ożywienie adoracji w naszych wspólnotach. List Księdza Kardynała jest zamieszczony na stronie internetowej. Wierzymy, że zbliżenie ludzi do Boga zaowocuje odnową życia poszczególnych osób i wspólnot oraz przyczyni się od nadania większego dynamizmu nowej ewangelizacji.

Pozostając w duchowej jedności życzymy błogosławieństwa Bożego.

www.adoremus.pl

 

Polecamy

POLECAMY

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER