Strona Główna Beatyfikacja Jana Pawła II Beatyfikacja List Kardynała Stanisława Dziwisza nt. roli adoracji Najświętszego Sakramentu przed beatyfikacją Jana Pawła II
List Kardynała Stanisława Dziwisza nt. roli adoracji Najświętszego Sakramentu przed beatyfikacją Jana Pawła II PDF Drukuj Email

Obecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych - tymi słowami ks. kardynał Stanisław Dziwisz zachęca do wzmożonej adoracji Najświętszego Sakramentu przed uroczystością beatyfikacji Jana Pawła II kapłanów, animatorów ruchów religijnych, stowarzyszeń i wszystkich wiernych adorujących Jezusa obecnego w Tabernakulum.

Treść listu zamieszczamy poniżej:

Drodzy kapłani,

animatorzy ruchów, stowarzyszeń i wspólnot religijnych,

wszyscy adorujący Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie,

W czasie przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II rozwinęło się w naszych wspólnotach wiele pięknych inicjatyw. Chciałem w tym słowie zwrócić uwagę na jedną z nich, na działania zmierzające do ożywienia adoracji Najświętszego Sakramentu. Papież uczył, że „Eucharystia powinna być przechowywana jako duchowe centrum wspólnoty zakonnej i parafialnej” (List z okazji 750-lecia  Święta Bożego Ciała z 28 maja 1996 roku), a „obecność Jezusa w tabernakulum winna stanowić jakby biegun przyciągania dla coraz większej liczby dusz w Nim zakochanych” (List apostolski Mane nobiscum Domine 18).

Taką rolę pełniła adoracja w życiu Jana Pawła II. Rozpoczynał on swój dzień w kaplicy, przed tabernakulum, gdzie dłuższy czas trwał na modlitwie. Przychodził tam także w innych porach dnia. Były to krótsze i dłuższe chwile modlitwy, a wśród nich codziennie było również 15 minut adoracji. W każdy czwartek przeżywał godzinę świętą. Nigdy jej nie opuszczał, nawet podczas najbardziej intensywnych podróży apostolskich. Spędził niejedną noc na modlitwie w kaplicy, szczególnie wtedy, gdy piętrzyły się problemy w Kościele i świecie.

Wyrażam więc radość, że Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w Krakowie, podjęło działania mające na celu budzenie pragnienia adoracji w sercach ludzi wierzących. Z serca błogosławię inicjatywie, która przybiera postać ruchu modlitewnego o nazwie „Adoremus”. Zachęcam duszpasterzy, animatorów wspólnot religijnych i wszystkich wierzących, do życzliwego zainteresowania się tą inicjatywą oraz do nieustannego podejmowania działań umacniających wiarę w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie i ukazujących znaczenie adoracji naszego Pana i Zbawiciela. Proszę miłosiernego Boga, aby w naszych parafiach i sanktuariach, pośród różnych dzieł, powstałych z inspiracji życia i nauczania Jana Pawła II, rozwijał się również ruch modlitewny, ogarniający mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci, wskazujący szczególne miejsce w świecie modlitwy ludziom chorym. Ruch ten może stać się jednym z pięknych owoców beatyfikacji Papieża, który od rozmowy z Bogiem rozpoczynał i na niej kończył wszelkie działania.

Życzę wszystkim, aby doświadczyli błogosławionych owoców wytrwałej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Niech przyczynia się ona do głębszego przeżywania Mszy Świętej, gorliwszego dążenia do świętości, a także większej skuteczności apostolskiej. Nasze pełne wiary wstawiennictwo przed Bogiem jest prawdziwym wsparciem duchowym dla małżeństw i rodzin, dla pracujących i bezrobotnych, dla walczących o prawdę i sprawiedliwość, dla broniących życia i godności człowieka, dla całego dzieła nowej ewangelizacji.

Zawierzam wszystkich Tej, do której Jan Paweł II kierował słowa „totus Tuus”, Maryi, Matce Syna Bożego i naszej Matce.

 

Źródło: http://adoremus.pl

 

Polecamy

POLECAMY

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!"
ul. Totus Tuus 34
30-610 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 257 53 06
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER