Strona Główna Beatyfikacja Jana Pawła II Beatyfikacja Przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II
Przygotowania do beatyfikacji Jana Pawła II PDF Drukuj Email

Jesteśmy wdzięczni miłosiernemu Bogu za wysłuchanie modlitw, jakie płynęły z całego Kościoła, o dar wyniesienia do chwały ołtarzy Sługi Bożego Jana Pawła II. Dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za zamknięcie procesu beatyfikacyjnego, a także za wybranie na dzień beatyfikacji Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Decyzję tę odczytujemy jako znak, który skłania nas do większego otwarcia się na dar Bożego Miłosierdzia i gorliwszego niesienia światu ognia miłosierdzia, do czego wzywał nas Jan Paweł II w czasie całego swojego pontyfikatu, a szczególnie podczas ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny. W oczekiwaniu na beatyfikację Jana Pawła II przekazujemy duszpasterzom i wiernym Archidiecezji Krakowskiej informacje na temat najważniejszych działań, które pragniemy w tym czasie wspólnie podjąć.

Program Archidiecezji Krakowskiej

Program duszpasterski związany z przeżywaniem beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II w Archidiecezji Krakowskiej obejmuje dwa ściśle ze sobą powiązane etapy. Pierwszym jest bezpośrednie przygotowanie do tej niezwykłej uroczystości, drugim troska o pielęgnowanie owoców wyniesienia Jana Pawła II do chwały ołtarzy.

Pierwszy etap, stanowiący przygotowanie do beatyfikacji, rozpocznie się w Środę Popielcową. Propozycje duszpasterskie na ten dzień zostaną przesłane do parafii.

– W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu w parafiach zostanie odczytany list pasterski Metropolity Krakowskiego.

Dalsze etapy wspólnej drogi duchowej odnowy będą się dokonywać w ramach wielkopostnych celebracji (niedzielna Eucharystia, rekolekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, nabożeństwo drogi krzyżowej, gorzkie żale, Triduum Paschalne i in. spotkania modlitewne). Odpowiednie pomoce duszpasterskie zostaną przesłane do parafii.

– Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży przygotuje publikację zawierającą propozycje katechez oraz prezentacji do zrealizowania w szkole na temat Osoby i pontyfikatu Jana Pawła II oraz owocnego przeżycia Jego beatyfikacji.

– Dwa dni przed beatyfikacją rozpocznie się w naszej  Archidiecezji Nowenna ku czci św. Stanisława, gromadząca w Katedrze Wawelskiej wiernych parafii, które w ubiegłym roku przeżywały wizytacje kanoniczne. Będzie ona zarówno przygotowaniem,jak i dziękczynieniem za beatyfikację.

Drugi etap, następujący po beatyfikacji, rozpocznie czas modlitw dziękczynnych oraz dalsze ubogacanie naszego życia duchowością Jana Pawła II. Wspólne dziękczynienie rozpoczniemy w Niedzielę Miłosierdzia po południu, szczególnie w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Będziemy je kontynuować w czasie procesji św. Stanisława z Wawelu na Skałkę, łącząc je z dziękczynieniem za kanonizację św. Stanisława Kazimierczyka. Kolejnym elementem dziękczynienia będzie procesja Bożego Ciała, zarówno centralna uroczystość przeżywana na krakowskim Rynku i w parafiach.

– W październiku br. będziemy przeżywać w Krakowie Światowy Kongres Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierdzie źródłem nadziei”. Po nim rozpocznie się peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii bł. Jana Pawła II do każdej parafii.

Prezentowany program duszpasterski dla całej diecezji, może zostać w poszczególnych parafiach ubogacony propozycjami przygotowanymi przez Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

 

Program dla duszpasterzy i wiernych

- Propozycja ruchu modlitewnego „Adoremus”, który służy odnowie modlitwy, a przez to pogłębieniu naszej komunii z Bogiem. Dorosłych, dzieci i młodzież zachęcamy do podjęcia indywidualnej nowenny tygodni, polegającej na przeżywaniu adoracji Najświętszego Sakramentu.

- Pomoce duszpasterskie: Nowenna niedziel; Rekolekcje – Totus Tuus; Uroczystość beatyfikacji; Modlitewnik dla dorosłych; Modlitewnik dla dzieci; Ruch modlitewny „Adoremus”.

Więcej informacji na ten temat ukaże się w drugiej połowie lutego br. na stronie internetowej www.janpawel2.pl oraz www.adoremus.pl

 

Ponadto, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie przygotowuje sesję naukową, a wykładowcy uczelni wyrażają gotowość głoszenia w parafiach konferencji na temat nauczaniu Sługi Bożego Jana Pawła II. O postaci Papieża i Jego dziedzictwie informują również przygotowane materiały filmowe i multimedialne. Można je wykorzystać na spotkaniach rodzinnych i duszpasterskich.

_____________

Oprac. na podstawie Komunikatu Kurii Metropolitalnej w Krakowie w sprawie przygotowań do beatyfikacji Jana Pawła II zob.: http://www.diecezja.pl/

 

Polecamy

POLECAMY

Wspierają nas


Kontakt

Centrum Jana Pawła II
ul. Kanonicza 18
31-002 Kraków

centrum@janpawel2.pl

+48 12 429 64 71
+48 12 429 65 71
509 820 102

konta bankowe

Polecane książki

Copyright 2010 © Centrum Jana Pawła II
Design by CHABER